Łysa Góra

We wczesnym średniowieczu był ośrodkiem kultu Słowian. Szczyt Łysej Góry otoczony jest kamiennym wałem wykonanym z megalitu z piaskowca kwarcytowego. Jego długość wynosi około 1,5 km, a wysokość przekracza 2 m. Podobne budowle można spotkać w Ślęzie, Raduni i Górze Kościuszki w województwie dolnośląskim. Te wały nie mogą być wałami …

Rezerwat Kręgi Kamienne w Tumlinie

 Kręgi Kamienne w Tumlinie to rezerwat geologiczno-archeologiczno-przyrodniczy, który mieści się na terenie Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Dokładnie usytuowany jest na północno-zachodnich Wzgórzach Tumlińskich. Jego powierzchnia wynosi 12,75 ha.  Utworzony 15 września 1994 roku. Przebiega przez niego Główny Szlak Świętokrzyski imienia Edmunda Massalskiego (czerwony). Najwyższe wzniesienie tego rezerwatu to Góra Grodowa (398,8 m …

Kamienny krąg w Kobylarnii-Smolno

Na leśnej, brzozowej polanie w miejscowości Kobylarnia (teren leśnictwa Smolno) znajduje się kamienny krąg. Położony jest obok oczka wodnego, które otacza roślinność. Składa się dokładnie z dziesięciu kamieni, a w tym z 2 leżących. Pochodzenie tego miejsca nie zostało dostatecznie wyjaśnione. Mówi się, że to pozostałość ludu Gotów i nosi …

Kamienne kręgi w Leśnie

Leśno to wieś znajdująca się w gminie Brusy na południowo-zachodnim krańcu Pojezierza Kaszubskiego. Kręgi w Leśnie są pozostałością Gotów. Lud ten opuścił południową Skandynawię i przywędrował na Półwysep Iberyjski. Archeolodzy odkryli tu 20 grobów skrzynkowych pochodzących z wczesnej epoki żelaza (V-III w. p.n.e.). Warto wspomnieć, że do pierwszych odkryć archeologicznych …

Rezerwat Przyrody – Kręgi Kamienne w Odrach

Położenie: południowa część województwa pomorskiego, na terenie Borów Tucholskich, w pobliżu wsi Odry w gminie Czersk. Data powstania: utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 15 września 1958 r. Rezerwat Przyrody Kamienne Kręgi w Odrach to cmentarzysko plemienia Gotów z północnej Skandynawii z początku I wieku naszej …

Rezerwat Archeologiczny – „Kręgi Kamienne” w Grzybnicy

Stanowisko archeologiczne, które jest położone w okolicy wsi Grzybnica koło Koszalina. Rezerwat  archeologiczny utworzony w 1979. Ryszard Wołągiewicz prowadził tu badania archeologiczne w latach 1974-86. Gospodarzami są Nadleśnictwo w Bobolicach i Gmina Manowo. Opieką merytoryczną nad obiektem zajmuje się Muzeum w Koszalinie. Cmentarzysko w Grzybnicy założyli Goci w ostatniej ćwierci …

Kamienne Wesele – kręgi kamienne w Trątkownicy

Położenie Trątkownica to część wsi Wyczechowo, która jest położona w gminie Somonino (woj. pomorskie).   Historia Powierzchnia cmentarzyska wynosi 0,75 ha. Składa się ono z dwóch kręgów, pięciu dużych kurhanów, które są pokryte płaszczem kamiennym oraz sześćdziesięciu grobów płaskich. Stanowisko pochodzi z kultury wielbarskiej i było użytkowane od I do …

Dłusko – kamienny krąg – Blankenhagen

Kamienny krąg położony jest w odległości około 1 km na południowy – zachód od wsi Dłusko w gm. Węgorzyno, na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego. W odległości 5 kilometrów od kręgu w miejscu zwanym Alte Schanze Niemcy prowadzili wykopaliska archeologiczne. W latach  1934-35 roku przeprowadzono dwie ekspedycje badawcze. Znaleziono wiele grobów …

Kamienne Kręgi – Węsiory

Cmentarzysko w Węsiorach związane jest z germańskim plemieniem Gotów, które przybyło na Pomorze w 2. poł. I w. n.e. Grzebano tu zmarłych od  ok. 70-80 r. n.e. aż do przełomu II i III wieku. Składało się ono z czterech kamiennych kręgów, 20 kurhanów i 130 grobów płaskich. Największy krąg ma średnicę 26 m. Składa się z ustawionych pionowo kamieni. Wewnątrz kręgów stoją kamienne słupy. Naukowcy twierdzą, że krąg IV zachowany jest jedynie szczątkowo. Możemy tu zobaczyć 4 głazy.

Groby ciałopalne lub szkieletowe były umiejscowione w różnych miejscach. Trzeba jednak zaznaczyć, że znajdowały się wyłącznie    w obrębie kręgów i pod kurhanami. Warto wspomnieć, że dużo cmentarzysk gockich nie posiadało zbyt wielu pochówków. Węsiorskie różniło się tym, że je posiadało. Wyjątek stanowił krąg zwany sędziowskim (w górnej części kompleksu). Pochówki szkieletowe usytuowano  na poziomie 1,5 metra do 2 metrów, a ciałopalne na głębokości od 0,5 do 1 metra. Natomiast kurhany miały koliste podstawy o średnicy 4-16 metrów.

Obecnie na terenie cmentarzyska zachowały się w całości trzy kamienne kręgi oraz część czwartego. Możemy tam zauważyć również 20 kurhanów. Do innych atrakcji możemy zaliczyć:

  • skansen
  • rekonstrukcję gockiego grodu, która nawiązuje do epoki wędrówek ludów

Kompleks w Węsiorach  jest położony nieopodal drogi wojewódzkiej nr 228, pomiędzy Kartuzami a Bytowem. Zalicza się do Szlaku Kamiennych Kręgów, który łączy podobne budowle znajdujące się na Pomorzu. Odbywają się tu warsztaty teatralne, koncerty, pokazy rycerskie czy warsztaty ceramiczne. Corocznie organizowana jest tzw. Biesiada Gocka. Aura tego miejsca przyciąga wielu turystów z całej Polski.

 

Dodaj komentarz