Starożytni ludzie ustawiali stojące kamienie w różnych miejscach na świecie. W miejscach, takich jak Polska, nadal często można znaleźć te stojące kamienie, trylity, kamienne kręgi lub stosy kamieni. Ich liczne zastosowania są owiane starożytnością i są przedmiotem spekulacji. Legendy twierdzą, że stojące kamienie, mogą

  • kierować prąd słoneczny do ziemi, co zapewnia błogosławieństwo i uzdrowienie ziemi.
  • wskazywać czas,
  • wskazywać obiekty astronomiczne,
  • być miejscami kultu i społecznością.

Obecnie nowe grupy ludzi i jednostek decydują się na ustawianie kamieni, czasami tworząc nowy element kultury powiązany z byciem tu i teraz na ziemi. Ustawienie kamieni do błogosławieństwa i uzdrowienia ziemi i jest z pewnością dobrą rzeczą, aby zapewnić ziemi duchowe wsparcie.

Jednym z takich przykładów w Polsce jest Dwór Grodno k. Złotowa, prowadzony przez Państwa Porożyńskich, w którym odbywa się Krąg Życia, rozpoczynający Święto Życia (www.swieto.zycia.pl).

Więcej o warsztatach – TUTAJ