• Około 1 km od wsi na południowy wschód od Grodna, k. Złotowa, znaj­duje się Brzuchowa Góra. Jest to najwyższe wzniesienie woj. pilskiego 208 m n.p.m. . Według wierzeń i tradycji było to sławiańskie miejsce kultu religijnego.
  • Na szczycie wzniesienia leży niewielka polana, której widok jest znacznie ograniczony przez drzewa porastające stoki wzgórza.
  • Około 5 km na północny zachód od Kiełpina, nieopodal folwar­ku Grodno, w lesie, położona jest grupa 40 bloków skalnych ułożonych w krąg, w równych 3-me-trowych odstępach jeden od drugiego.
  • Interesujące jest to, że pośrodku tego kręgu znajdują się dwa większe głazy o wysokości 3 m i szero­kości 1,5 m, co według legendy oznacza, że są to zaklęci w kamienie mieszkańcy Grodna. Mieszkańcy Ci zostali zamienieni w głazy, kiedy to upojeni muzyką dwóch wę­drownych grajków, mieszkańcy wioski w środku tańczyli, zapomina­jąc o wszystkich swoich obowiązkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *